Informacje

Fundacja Kultura i Dziedzictwo ponad Granicami została powołana w celu promocji Polski na świecie oraz promocji kultury, historii i dziedzictwa narodowego w Polsce.

Zgodnie z postawionymi celami, fundacja współpracuje z placówkami kulturalnymi w Polsce oraz zagranicą.

Realizujemy projekty, które uważamy za ważne ze względów artystycznych, społecznych i badawczych. Ich celem zawsze jest zbliżenie kultur.

Celami Fundacji są:

– organizowanie przedsięwzięć kulturalnych w tym: przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, koncertów, spotkań z twórcami, wystaw artystycznych, pokazów i przeglądów filmów, odczytów i sympozjów oraz konferencji poświęconych zagadnieniom kultury i dziedzictwa w Polsce oraz zagranicą;

– inicjowanie i wspieranie produkcji filmowej i telewizyjnej poświęconej kulturze oraz dziedzictwu;

– wspieranie i propagowanie idei Fundacji;

– promowanie Polski na arenie międzynarodowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– organizowanie i finansowanie:

– przedsięwzięć kulturalnych, badań naukowych związanych z upowszechnieniem kultury, sztuki i dziedzictwa;

– stypendiów i nagród dla: twórców kultury i sztuki, młodzieży odbywającej studia na kierunkach artystycznych uczelni krajowych i zagranicznych oraz dla osób realizujących cele Fundacji;

– regionalnych projektów kulturalnych i pokazów sztuki;

– forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami i tendencjami w sztuce zarówno polskiej jak i zagranicznej;

– działalności upowszechniającej, informującej i propagującej kulturę, sztukę oraz dziedzictwo polskie zagranicą, przedsięwzięć turystycznych związanych z poznawaniem zabytków kultury i rekonstrukcją historyczną.

– współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami kultury, sztuki i dziedzictwa oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.


W nazwie Fundacji „ponad granicami” nie istnieją nie tylko granice między krajami, ale też żadne bariery do podjęcia działań w sieci. Działalność Fundacji Kultura i Dziedzictwo ponad Granicami jest kontynuacją projektów realizowanych przez Fundację Kultura i Sztuka ponad Granicami, przez ponad 20 lat promującej polską kulturę i sztukę na arenie międzynarodowej. Do współpracy dołączyli kolejni artyści, przedstawiciele różnych dziedzin kultury i sztuki, a także osoby związane z nauką i promocją polskiego dziedzictwa. Najważniejsze zrealizowane projekty w 2019 r: „Po prostu polska”: cykl koncertów muzyki polskiej w wykonaniu prof. Marii Pomianowskiej z udziałem muzyków i artystów z Japonii, Norwegii i USA. Koncerty odbyły się w ramach roku Stanisława Moniuszki w Oslo, Tokio i Waszyngtonie, dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą”. Inne zrealizowane zadania to: Spotkanie z tradycją polską w Wietnamie (Ho Chi Minh city Conservatory of Music), Forbidden City Chamber Orchestra i prof. Liu Shunem. W ramach tej współpracy odbyły się warsztaty, podczas których muzycy polscy i chińscy wykonywali polskie melodie ludowe zaaranżowane przez Marię Pomianowską na zespół fideli i tradycyjne instrumenty chińskie. Muzycy wspólnie opracowali program utworów folkowych polskich i wybranych melodii chińskich, zwieńczeniem projektu były koncerty muzyków w Pekinie i Xi’an. Podobny projekt zrealizowany został we współpracy z muzykami Nanyin w Quanzhou. Muzycy zespołu Nanyin i zespołu Marii Pomianowskiej po raz pierwszy spotkali się podczas warsztatów w Quanzhou. Warsztaty te zaowocowały wspólnym koncertem, który wzbudził zainteresowanie Katedry Muzyki Uniwersytetu Centralnego w Quanzhou i kolejnymi warsztatami z udziałem także studentów muzyki tradycyjnej.