Projekty

Wirtualny Uniwersytet Kultury i Dziedzictwa.

Jest to uczelnia, w ramach której realizowane są spotkania, koncerty, warsztaty i wykłady dla różnych grup wiekowych i o różnych zainteresowaniach. Liczba wydziałów będzie stale rozszerzana wraz z rozwojem projektu i przybywającą liczbą studentów i video-słuchaczy. Obecnie uczelnia otwiera wydziały: muzyki i musicalu, dramatu i literatury, historii, sztuk audio-wizualnych oraz wydział dla dzieci. Wśród wykładowców znajdą się profesorowie uczelni, zawodowi muzycy i kompozytorzy, dziennikarze, twórcy teatralni, reżyserzy, historycy, autorzy publikacji, m.in. prof. Maria Pomianowska, prof. Maciej Wojtyszko, Jakub Lubowicz (kompozytor Pilotów). Absolwenci będą zachęcani do tworzenia własnych dzieł takich jak: dramat, musical, opowiadania historyczne i dla młodzieży. Dzieci spotkają się z twórcą kultowej książki “Bromba i inni”, poznają sekrety muzycznych instrumentów, a młodzież spróbuje swoich sił w komponowaniu czy tworzeniu słuchowisk radiowych.

W obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii działania Fundacji przenoszą się do sieci – tak, aby jak najszersza publiczność miała kontakt z kulturą wysoką, z profesjonalnymi artystami oraz wykładowcami. Udowodnimy poprzez ten projekt, że dla twórców kultury nie ma rzeczy niemożliwych. W nazwie Fundacji “ponad granicami” nie istnieją nie tylko granice między krajami, ale też żadne bariery do podjęcia działań w sieci. Działalność Fundacji Kultura i Dziedzictwo ponad Granicami jest kontynuacją projektów realizowanych przez Fundację Kultura i Sztuka ponad Granicami, przez ponad 20 lat promującej polską kulturę i sztukę na areniemiędzynarodowej. Do współpracy dołączyli kolejni artyści, przedstawiciele różnych dziedzin kultury i sztuki, a także osoby związane z nauką i promocją polskiego dziedzictwa. Najważniejsze zrealizowane projekty w 2019 r: “Po prostu polska”: cykl koncertów muzyki
polskiej w wykonaniu prof. Marii Pomianowskiej z udziałem muzyków i artystów z Japonii, Norwegii i USA. Koncerty odbyły się w ramach roku Stanisława Moniuszki w Oslo, Tokio i Waszyngtonie, dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Promocja kultury polskiej za granicą”. Inne zrealizowane zadania to: Spotkanie z tradycją polską w Wietnamie (Ho Chi Minh city Conservatory of Music), Forbidden City Chamber Orchestra i prof. Liu Shunem. W ramach tej współpracy odbyły się warsztaty, podczas których muzycy polscy i chińscy wykonywali polskie melodie ludowe zaaranżowane przez Marię Pomianowską na zespół fideli i tradycyjne instrumenty chińskie. Muzycy wspólnie opracowali program utworów folkowych polskich i wybranych melodii chińskich, zwieńczeniem projektu były koncerty muzyków w Pekinie i Xi’an. Podobny projekt zrealizowany został we współpracy z muzykami Nanyin w Quanzhou. Muzycy zespołu Nanyin i zespołu Marii Pomianowskiej po raz pierwszy spotkali się podczas warsztatów w Quanzhou. Warsztaty te zaowocowały wspólnym koncertem, który wzbudził zainteresowanie Katedry Muzyki

Uniwersytetu Centralnego w Quanzhou i kolejnymi warsztatami z udziałem także studentów muzyki tradycyjnej.