Odprawa Posłów Greckich Jana Kochanowskiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki konkursu w programie Teatr na rok 2023.

Fundacja otrzyma finansowanie na projekt związany z Odprawą Posłów Greckich Jana Kochanowskiego.

Planujemy zrealizować wyjątkowe przedstawienie teatralne.

Odprawa posłów greckich – polski nowożytny dramat Jana Kochanowskiego został wystawiony po raz pierwszy 445 lat temu w Warszawie. Po wiekach, jego przesłanie jest wciąż aktualne. Warto odkrywać Odprawę… na nowo i pokazać wyjątkową inscenizację kolejnym pokoleniom. Jest w tym dramacie krytyka zjawisk osłabiających państwo: przekupstwa, słabości rządu, braku szacunku dla prawa. Mit o wojnie trojańskiej powszechnie znany w Renesansie wśród ludzi wykształconych, służy ukazaniu analogii między losem Troi a zagrożeniami czyhającymi na Rzeczpospolitą.

Dramat Jana Kochanowskiego skrywa ponadczasowe przesłanie, tak istotne w dzisiejszych czasach. Aktualne bez względu na kontekst – jest wezwanie do tych, którzy sprawują rządy, aby robili to odpowiedzialnie. Ich zadaniem jest dbać o dobro ogółu, przestrzegać prawa i moralności.

Tragedia pisana staropolskim językiem, nie zawsze dotrze ze swoim przekazem do wszystkich odbiorców. Dlatego też, wymaga pracy adaptacyjnej, interpretacji współczesnych aktorów i reżysera.

Po przygotowaniu tekstu do przedstawienia przez wybitnych ekspertów, kolejnym krokiem, będzie opracowanie muzyczne i przygotowanie aranżacji przez Marię Pomianowską. Równolegle, będą się odbywały czytania i analizy z udziałem wybranych aktorów, a następnie próby z muzykami. Całość w wyjątkowej formule – otwartej dla widzów, którzy będą świadkami powstawania inscenizacji.

Przedstawienie będzie prezentowane na żywo w Warszawie. Osobno, zostanie nagrana wersja telewizyjna na potrzeby prezentacji w telewizji oraz w Internecie.

Trudny, ale ważny przekaz prawd ponadczasowych wzmocniony zostanie specjalnie przygotowanymi przez prof. Marię Pomianowską utworami. Muzyka w starożytnej Grecji odgrywała bardzo ważną rolę. Śpiew występował niemal tak często jak recytacja i odgrywał równorzędną rolę. Usłyszeć go można było nie tylko w dramatach, ale i w licznych formach poetyckich, których zazwyczaj z muzyką nie kojarzymy. Muzyka starożytnej Grecji miała swe korzenie w starożytnym Egipcie i Chinach. Do naszych czasów zachowało się 51 zabytków muzycznych starożytnej Grecji, wiele jedynie fragmentarycznie.

Muzyka do przedstawienia będzie przemieszaniem światów. Nie zabraknie odwołań do wątków chińskich (starożytne cytry) egipskich (bębny wazonowe, ney) starogreckich (fletnia pana, kitara) oraz staroindyjskich (sarangi). Podczas spektaklu usłyszymy też muzykę czasów Kochanowskiego. Utwory Mikołaja Gomółki, Jana z Lublina, ale też twórców epok wcześniejszych, kompozycje Piotra z Grudziądza, Mikołaja z Radomia oraz muzykę anonimowych autorów. Powstaną fuzje łączące muzykę starożytną z polską epoki renesansu oraz muzyką Orientu czasów Jana Kochanowskiego. Podczas przedstawienia, muzycy będą spontanicznie improwizować, łącząc brzmienia instrumentów orientalnych z polskimi. W ten sposób stworzony zostanie unikatowy koloryt całości, podkreślający dramaturgię dzieła Kochanowskiego. Tak przygotowana muzyka stworzy ponadregionalny i ponadczasowy przekaz dramatu.

Wkrótce kolejne informacje o projekcie.