Spotkanie z Antonim Liberą, 3 marca 2024 r. godz. 19.30 w Teatrze Polskim. Zapraszamy!

Teatr Polski, Państwowy Instytut Wydawniczy oraz Fundacja Kultura i Dziedzictwo Ponad Granicami zapraszają na spotkanie poświęcone dramatowi Jana Kochanowskiego „Odprawa posłów greckich” w transkrypcji Antoniego Libery.
Rozmawiać będą Antoni Libera, prof. Paweł Stępień – autor „Wprowadzenia” i Maciej Wojtyszko – reżyser spektaklu.

W trakcie spotkania wysłuchamy interpretacji fragmentów dramatu w wykonaniu Katarzyny Skarżanki, Antoniego Ostroucha, Maksymiliana Rogackiego i Sławomira Grzymkowskiego.
Spotkanie odbędzie się po wieczornym przedstawieniu „Odprawy posłów greckich” 3 marca o godz. 19:30 na Scenie Kameralnej im. Sławomira Mrożka w Teatrze Polskim, przy ul. Kazimierza Karasia 2 (wejście od ul. Sewerynów). Wstęp na spotkanie jest wolny.

Blisko cztery i pół stulecia od pierwszego wystawienia i wydania (w 1578 r.) „Odprawa posłów greckich” wciąż pobudza badaczy, by podejmowali próby rozwikłania jej tajemnic i skupia uwagę reżyserów teatralnych, a jej inscenizacje, których w ostatnim półwieczu było ponad trzydzieści, nadal przyciągają widzów.
Jednak z każdym dziesięcioleciem oddala się od nas świat kultury, w jakiej narodziła się tragedia Kochanowskiego, narasta również obcość jej języka, stąd zamysł Antoniego Libery, by w obecnej edycji równolegle zestawić staropolską „Odprawę posłów greckich” z jej współczesną „transkrypcją”.
Sukces przedstawienia „Odprawa posłów greckich” w reżyserii Macieja Wojtyszko w Teatrze Polskim potwierdza intuicję Antoniego Libery potrzeby przybliżenia dzisiejszym odbiorcom kanonicznego tekstu Jana Kochanowskiego w brzmieniu współczesnej polszczyzny.
Podczas spotkania twórcy rozmawiać będą między innymi o tym czy to przedsięwzięcie dało odbiorcom szansę na głębsze poznanie zapisanego w dramacie widzenia świata, człowieka, wspólnoty ludzkiej i historii oraz możliwość określenia swojego stanowiska wobec przekazu pierwszej polskiej tragedii.